Wielkanoc 2021 – życzenia Ministra Prowincjalnego

Chrystus zmartwychwstał,
prawdziwie zmartwychwstał!
Alleluja!

Razem z całym Kościołem powtarzamy te słowa ze wzruszeniem i z tą samą wiarą, z jaką wtedy, 2000 lat temu, zostały wypowiedziane po raz pierwszy. Wypowiadamy je z tą samą pewnością, jaka ożywiała naocznych świadków Zmartwychwstałego. Nasza wiara bierze początek w ich świadectwie, które zrodziło się z widzenia, ze słyszenia, z bezpośredniego spotkania, z dotknięcia rąk, nóg i ze stwierdzenia przebicia boku Pana.

Tą prawdą, na której jak na “kamieniu węgielnym” opiera się cała budowla naszej wiary, chciejmy dzisiaj na nowo dzielić się między sobą jako Ewangelią. My – wyznawcy Chrystusa, my – Kościół. I jednocześnie chciejmy dzielić się nią z tymi wszystkimi, którzy nas słuchają i na nas patrzą, ze wszystkimi ludźmi dobrej woli.

Błogosławionej Paschy Chrystusa!
Z darem modlitwy,
O. Bernard J. Marciniak OFM
minister prowincjalny