Wiadomości z domu zakonnego w Sinalunga

W ramach formacji ciągłej, w dniach od 8 do 12 marca br.,  o. Chryzostom J. Fryc uczestniczył w XXXI kursie dotyczącym forum wewnętrznego zorganizowanym przez Penitencjarię Apostolską. W czasie kursu zostały przedstawione następujące zagadnienia: rozgrzeszenie sakramentalne i uświęcenie penitenta oraz spowiednika; ochrona tajemnicy spowiedzi sakramentalnej; zakres i przypadki, w których kompetentną jest Penitencjaria Apostolska; normy kodeksowe a poszczególne przypadki; kategorie i stan niektórych grup penitentów oraz jakie podejście powinien mieć w tych przypadkach spowiednik; kary kanoniczne jako kary poprawcze oraz nieprawidłowości oraz przeszkody i ich uzdrowienie; aktualne kwestie moralne, spotykane w konfesjonale; właściwa i owocna celebracja sakramentu pojednania; problemy seksualne; oraz przypadki opętania i ich rozeznanie oraz prowadzenie. W ostatnim dniu, uczestnicy kursu, zgromadzili się w auli Pawła VI na audiencji z papieżem Franciszkiem.

Ponadto, w zeszłym tygodniu, ukazała się nakładem Uniwersytetu Papieskiego na Lateranie praca doktorska o. Chryzostoma w języku włoskim.

Ernest K. Siekierka ofm
Moderator Formacji ciągłej