Spotkanie Konferencji Asystentów Narodowych, Prowincjalnych i Regionalnych Franciszkańskiego Zakonu Świeckich w Polsce

W dniu 12 czerwca 2021 r. we Franciszkańskim Centrum w Warszawie odbyło się spotkanie Konferencji Asystentów Narodowych, Prowincjalnych i Regionalnych (KAPiR). Spotkanie poprowadził o. Arkadiusz Czaja OFM, Przewodniczący Konferencji Asystentów. Udział wzięli Asystenci Regionów: Katowickiego, Lublinieckiego, Krakowskiego, Radomskiego, Wrocławskiego, Łódzkiego, z Regionu Warszawskiego obecny był o. Zenon Styś Asystent wspólnoty miejscowej, przełożoną narodową reprezentowała s. Joanna Berłowska radna ds. formacji w Radzie Narodowej FZŚ w Polsce. Spotkanie rozpoczęło się Mszą Świętą, homilię wygłosił o. Arkadiusz.

Po Eucharystii rozpoczęły się obrady. Po przywitaniu, o. Arkadiusz wygłosił konferencję, poruszając w niej współczesne zadania asystentów duchowych. Kolejnym punktem było omówienie istotnych problemów asystenci duchowej FZŚ, które były przedmiotem wizytacji pasterskiej Rady Narodowej. Następnie s. Joanna Berłowska odczytała list s. Emilii Nogaj Przełożonej Narodowej FZŚ w Polsce, skierowany do uczestników KAPiR-u, wyrażający wdzięczność ojcom asystentom za pełnioną opiekę duchową i formacyjną dla sióstr i braci FZŚ. Wszyscy uczestnicy otrzymali od Rady Narodowej komplet dokumentów prawnych FZŚ. Ważnym punktem obrad było zaprezentowanie przez o. Arkadiusza tematów formacji ciągłej na 2022 rok do opracowania w comiesięcznych konferencjach. Uczestnicy zaaprobowali przedstawione tematy podkreślając bardzo staranne dobranie do hasła roku kościelnego na 2022 pt. POSŁANI W POKOJU CHRYSTUSA. Później omówiony został program Ogólnopolskiej Pielgrzymki na Jasną Górę oraz obchody Jubileuszu 800-lecia powstania III Zakonu. W końcowej części spotkania były pytania i odpowiedzi na nurtujące zagadnienia głównie nowo mianowanych asystentów. Spotkanie zakończyło się modlitwą i uroczystym błogosławieństwem Przewodniczącego Asystentów. A następnie udano się na wspólny obiad przygotowanym przez siostry i brata z Regionu Warszawskiego, którzy od wielu lat służą w przygotowaniu posiłków na odbywających się w Centrum Franciszkańskim spotkaniach ogólnopolskich, a także z udziałem Rady Międzynarodowej Franciszkańskiego Zakonu Świeckich. Pokój i Dobro!

s. Joanna. Berłowska
foto: o. Jacek Staszewski OFM conv.