Siostra śmierć – śp. o. Gerwazy Antoni Biernat OFM

O. Gerwazy Antoni Biernat OFM

1937 – 2021

Gerwazy urodził się 26 stycznia 1937 roku na terenie dzisiejszej Ukrainy, w par. pw. św. Rozalii, w Kretowcach, pow. Zbaraż, woj. tarnopolskie, archidiecezja lwowska. Był synem Bronisława i Józefy zd. Czuprun. Miał siostrę Helenę, której syn wstąpił do Prowincji Niepokalanego Poczęcia NMP – Bernardynów, gdzie przyjął imię Gerwazy.

Po ukończeniu szkoły podstawowej kontynuował naukę w szkole średniej – kolegium prowadzonym przez Prowincję Wniebowzięcia NMP w Jarocinie. Dnia 26 stycznia 1953 roku obrzędem obłóczyn rozpoczął nowicjat w Kobylinie, przybierając imię Gerwazy. śluby uroczyste  8 września 1959 na ręce ówczesnego prowincjała o. Teofila Zawiei. Święcenia prezbiteratu przyjął 9 lipca 1963 roku  

Studia wyższe odbył najpierw w Studium Filozoficzno -Teologicznym Franciszkanów w Opolu (1956-1959). Następnie kontynuował je w Wyższym Seminarium Duchownym Franciszkanów w Katowicach-Panewnikach (1959-1963).  Święcenia kapłańskie przyjął 9 lipca 1963 roku przez posługę ks. biskupa katowickiego Herberta Bednorza. 

Dnia 19 marca 1991 roku. wstąpił do powstałej wtedy Prowincji św. Franciszka z Asyżu. 

Jako kapłan zakonny pracował duszpastersko w Kobylinie, Wejherowie, Chorzowie – Klimzowcu, Pakości na Kalwarii, Wschowie, we Wronkach  i ponownie w Wejherowie, gdzie przebywał do śmierci. 

Interesował się muzyką, grał na kilku instrumentach muzycznych; także na rzadkim instrumencie – cytrze. Skomponował sporo pieśni religijnych, np.: Z przybytków chwały, Boskiego Syna obrazie święty, Cześć śpiewajmy Franciszkowi, O Franciszku wielki święty, O seraficki Franciszku święty, Hymn św. Franciszka (Dzięki Ci o Panie mój…). 

W wolnych chwilach,  także w konfesjonale – w przerwach w słuchaniu spowiedzi, robił różańce, którymi obdarowywał współbraci  i przypadkowo spotkanych, nieznanych sobie ludzi świeckich.

O. Gerwazy Antoni Biernat zmarł w domu zakonnym w Wejherowie 15 marca 2021 roku. Żył 84 lata, w Zakonie 67, w kapłaństwie 58. Spoczywa na cmentarzu w Wejherowie przy ul. Roszczynialskiego.

 

*****

Boże, Ty obdarzyłeś kapłańską godnością o. Gerwazego i dałeś mu udział w kapłaństwie Chrystusowym, włącz go na wieki do społeczności zbawionych. 

Wieczny odpoczynek racz mu dać Panie…

 

Opracował O. Benigny Zbig. Piechota OFM