Podziękowania Rodziny po śmierci o. Bonusa

W dniu 6 grudnia 2020 r. nasz Brat, o. Bonus Tomasz Dąbrowski, został powołany do
wieczności. Z całego serca dziękujemy za wszelką pomoc, wsparcie i życzliwość okazaną
nam po śmierci naszego Brata. Dziękujemy za wszystkie modlitwy zanoszone za Niego, za
każdą ofiarę Mszy Świętej sprawowaną w Jego intencji oraz za tak liczny udział w
uroczystościach pożegnalnych zarówno w Osiecznej jak i w Pakości. Dziękujemy kapłanom i
braciom zakonnym z Prowincji św. Franciszka z Asyżu i Prowincji Wniebowzięcia NMP,
kolegom kursowym naszego Brata, kapłanom diecezjalnym, delegacji władz samorządowych
i parafian z Osiecznej, przyjaciołom i znajomym naszego Brata. Nie jesteśmy w stanie
wyrazić słowami naszej wdzięczności, ufamy jednak, że dobry Bóg Wam wszystko
wynagrodzi, a my ze swej strony zapewniamy o szczerej i wdzięcznej pamięci.

Kinga Mrozińska, Jarosław Dąbrowski, Bernardeta Steczyk z rodzinami