Obchody „Święta Flagi Polskiej” w Orliku

Obchody „Święta Flagi Polskiej” w Orliku

W niedzielę 2 maja 2021 roku w kaplicy zakonnej w Orliku obchodzono Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej. O. Arkadiusz Czaja OFM – kapelan klasztoru Sióstr Franciszkanek, ministranci i ich rodzice zorganizowali akcję pod nazwą „Nasza Biało-Czerwona flaga dla każdej Rodziny”. W czasie Mszy Świętej modlono się w intencji Ojczyzny, a o. Arkadiusz wygłosił kazanie okolicznościowe w którym nawiązał do historii Polski i szacunku do symboli narodowych. Na zakończenie Eucharystii rozdawano wszystkim flagi.

Święto to zostało ustanowione w 2004 roku. Biało-czerwona flaga, godło z białym orłem w koronie i Mazurek Dąbrowskiego – to symbole narodowe, będące elementem naszej historii i tradycji. Powinniśmy oddawać im należny szacunek i otaczać je szacunkiem. Podczas oficjalnych świąt państwowych oraz w dniach szczególnie ważnych dla całego narodu i wydarzeń religijnych powinno się wywieszać również flagę ojczystą. O. Arkadiusz zachęcał wszystkich do wywieszania naszej polskiej flagi jako wyraz miłości do Boga, Ojczyzny i rodziny.

Beata Bruska – Włosek