Braterskie spotkanie Braci pracujących z młodzieżą

W drugi weekend marca w Wejherowie odbyło się spotkanie Braci pracujących na co dzień z młodzieżą w swoich klasztorach. Celem spotkania było omówienie zagadnień związanych z prowadzeniem duszpasterstwa w dobie panującej pandemii.

Spotkanie rozpoczęło się  od przywitania uczestników przez o. Joeala Kokotta, gwardiana i kusztosza Sanktuarium pasyjno-maryjnego. Następnie prelekcję na temat ekologii przedstawił o. Kordian Szwarc, dyrektor Caritas Polska odpowiedzialny za projekt Laudato Si, a także p. Dominika Chylewska, prowadząca warsztaty ekologiczne.

Drugiego dnia. p. Alicja Pawłowska przedstawiła platformę internetową, na której można prowadzić spotkania w ramach duszpasterstwa. Jest to ważne i potrzebne narzędzie ewangelizacji w dzisiejszych czasach.

To braterskie spotkanie było również okazją do wspólnej modlitwy i podzieleniem się przeciwnościami, trudnościami i wyzwaniami związanymi z duszpasterstwem w obecnym czasie pandemii.

o. Justyn Berus OFM