30. tom “Studiów Franciszkańskich”

W Słowie Wstępnym do 30. tomu „Studiów Franciszkańskich” czytamy: W 2020 roku przeżywaliśmy – jak zwykle – wiele wydarzeń radosnych i smutnych…  Do radosnych wydarzeń  można zaliczyć wydanie kolejnego tomu „Studiów Franciszkańskich”. Jest to okrągły 30. tom. Na okładce wykorzy­stano jeden z obrazów namalowanych przez kapucyńskiego artystę Efrema z Kcynii, który otrzymaliśmy dzięki uprzejmości o. Aleksandra Horowskiego OFMCap z Rzymu, za co mu w tym miejscu z całego serca dziękujemy. W katalogu dzieł o. Efrema możemy przeczytać następującą informację o tym obrazie: Franciszek z Asyżu gra na mandolinie przed Panią Biedą, która ukazana jest z krzyżem, a obok niej znajduje się żłóbek lub szopka. Święty ze spiczastą brodą i prawą, lekko wyciągniętą stopą, zwrócony jest w stronę Pani Biedy. W prawym dolnym rogu widnieje podpis: Efrem Maria da Kcynia. Obraz został wykonany w roku przybycia autora do Asyżu i ofiarowany Muzeum [Franciszkańskiemu]. Ówczesny dyrektor Muzeum, o. Eksuperiusz z Marsylii, zanotował: „Przekazany do muzeum przez au­tora w 1930 roku”. Jest to drugie dzieło Efrema, które w latach 90. zostało wpisane przez Ministerstwo Dóbr Kultury na listę narodowego dziedzictwa kulturowego.

Nowy tom „Studiów Franciszkańskich” dotarł już do większości naszych klasztorów. Do pozostałych dotrze zapewne w najbliższym czasie. Zachęcam Współbraci do lektury tego tomu, aby w ten sposób pogłębić znajomość charyzmatu franciszkańskiego i pokochać go całym sercem.

O. Salezy Tomczak OFM
Redaktor